پژمان عبدالله نژاد

مدیر پورتفولیو فرصت‌های نو

پورتفولیو فرصت‌های نو

پورتفولیو فرصت‌های نو

یکی از کارکردهای این پورتفولیو، اتاق فکری برای مرکز جهت تعیین استراتژی¬ها، تدوین نقشه¬راه و آینده¬نگری پروژه¬های جاری می¬باشد. برگزاری طوفان فکری در این پورتفولیو در موضوعات مختلف صنعت از قبیل پزشکی، هوافضا، کشاورزی، مخابرات، زیرساخت‌های زیست محیطی و دریایی باعث ایجاد تنوع در موضوعات کاری مرکز شده است. طوفان‌های فکری به منظور رشد و پرورش ایده‌های جدید و یافتن یک ایده مناسب با توجه به نیاز‌های روزمره کشور برگزار می‌گردد.
این پورتفولیو، موتور محرکه تولید محتوای فناورانه مرکز و محلی برای خلق ایده¬های نوآورانه می‌باشد و ایده اصلی بسیاری از پروژه‌های انجام شده در مرکز، توسط این بخش طرح ریزی شده است. شایان ذکر است که این ایده ها مبتنی بر تحقیقاتی مبنایی است و به زیرساخت¬های سخت¬افزاری و نرم¬افزاری مرکز و با دیدگاه توسعه این زیرساخت¬ها برای رسیدن به ایده‌های روز دنیا مرتبط می‌باشند. بعد از انتخاب طرح پذیرفته شده برای پیاده¬سازی، طرح کسب و کار ایده جهت ارائه به سرمایه¬گذار یا حمایت¬کننده تحت یک عنوان پروپوزال آماده می¬شود. نظارت دقیق در طول فرآیند امکان¬سنجی، طراحی و ساخت ایده توسط این بخش صورت می‌پذیرد.