پژوهشگران

امین امانی

کارشناسی

برق و الکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه آزاد کرمان

اعلا ایرانمنش

کارشناسی

برق و اکترونیک

فارغ التحصیل از دانشگاه کرمان

بهنام ملکی

کارشناسی

کامپیوتر سخت افزار

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

محمد علی بذرافشانی

کارشناسی

مکانیک

فارغ التحصیل از دانشگاه باهنر کرمان

دانشجوی دکتری

احمد اسماعیل زاده

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

photo_2019-05-08_17-28-40

سعید شکیبا

دکتری

مکانیک

دانشگاه تهران

علی رضا یزدان‌پناه

دکتری

مهندسی کامپیوتر

دانشگاه تهران

محمد مهدی ارزانی

دکتری

مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی

دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد
ااااااا

امیرحسین ودادی

پژوهشیار

تخصص ها:

رباتیک

دینامیک و کنترل

هوش مصنوعی

نگاشت و مکان یابی ربات

amirhosein.vedadi@ut.ac.ir

هومن کارگر گزکوه

مدیر گروه تست و تحلیل سازه و مدیر آکادمیک

تخصص‌ها:

آنالیز مودال تجربی و عددی

تحلیل المان محدود

پایش وضعیت برخط آلتراسونیک

تحلیل ارتعاشات سازه‌های غیرخطی

Hooman.karegar@ut.ac.ir

پژمان عبداله نژاد

مدیر پورتفولیو  دینامیک، کنترل، رباتیک

تخصص ها :

رباتیک

دینامیک و کنترل

هوش مصنوعی

آنالیز گام برداری

abdolahnezhad.pe@ut.ac.ir

مهدی داودی مقدم

مدیر پورتفولیو تست و تحلیل سازه

تخصص ها :

آنالیز مودال تجربی و عددی

تحلیل المان محدود

بهینه سازی

تحلیل دینامیک تجهیزات دوار

Mahdi.Davoodi@ut.ac.ir

سید شهریار شیخ ابومسعودی

پژوهشیار

تخصص ها :

رباتیک

 جراحی رباتیک

دینامیک کنترل

هوش مصنوعی

shahriar.masoudi@ut.ac.ir

ااااااا

محمدجواد نورمحمدی

پژوهشیار

تخصص‌ها :

طراحی و ساخت

کنترل و انرژی

ماهیچه مصنوعی

هوش مصنوعی

mj.noormohammadi@ut.ac.ir

نگار ریاحی

پژؤهشیار

تخصص ها :

مکاترونیک

رباتیک

دینامیک و کنترل

ماهیچه مصنوعی

n.riahi@ut.ac.ir

محمدرضا بهره بر

پژوهشیار

تخصص ها :

برداشت انرژی

آنالیز مودال تجربی و عددی

آزمون‌های تست غیر مخرب

پایش سلامت سازه

mr.bahrehbar@ut.ac.ir

سیده ساجده طاهری

پژوهشیار

تخصص‌ها:

دینامیک و کنترل

رباتیک

طراحی مکانیزم

تحلیل دینامیکی

sajedeh.taheri@ut.ac.ir

پارسا شفیعی

پژوهشیار

تخصص ها :

سازه هوشمند

یادگیری ماشین

parsa.shafiei@ut.ac.ir

سعید رضائیان

مدیر گروه دینامیک، کنترل و رباتیک

تخصص ها :

بیورباتیک

آنالیز گام برداری

هوش مصنوعی

پردازش سیگنال

s.rezaeian@ut.ac.ir

ااااااا

امیرمحمد واحدی

پژوهشیار

تخصص ها :

تحلیل المان محدود

سازه هوشمند

تحلیل دینامیک تجهیزات دوار

یادگیری ماشین

amvahedi@ut.ac.ir

ااااااا

هیرسا کیا

کارشناسی ارشد مکانیک

دانشگاه تهران

ااااااا

دانیال رحیمی

پژوهشیار

تخصص ها :

هوش مصنوعی

آیرودینامیک

پردازش تصویر

مکاترونیک

d.rahimi95@ut.ac.ir

ااااااا

ریحانه حسینی نژاد

پژوهشیار

تخصص‌ها :

یادگیری ماشین

رباتیک

دینامیک و کنترل

ماهیچه مصنوعی

r_hosseinnezhad@ut.ac.ir

ااااااا

محمد حسین فریدونی

پژوهشیار

دانشجوی کارشناسی
ااااااا

عرفان رضوانفر

پژوهشیار:

تخصص‌ها :

برداشت انرژی

رباتیک

مکاترونیک

طراحی و ساخت

erfaan.rezvanfar@ut.ac.ir

ااااااا

کسرا سینایی

پژوهشیار

تخصص ها :

یادگیری تقویتی

ربات انسان نما

بهینه سازی

طراحی مکانیزم

kasra-sinaei.ir

ااااااا

رضا نوری شیرازی

پژوهشیار :

تخصص‌ها:

طراحی و ساخت

تحلیل المان محدود

طراحی و تکامل محصول

بیومکانیک

reza.nouri78@ut.ac.ir

ااااااا

مهرتا فرساد

پژوهشیار

تخصص‌ها:

بهینه سازی

پردازش سیگنال

مکاترونیک

هوش مصنوعی

m.farsad@ut.ac.ir

ااااااا

آراد مسرور

پژوهش یار

تخصص‌ها:

بهیته سازی

دینامیک و کنترل

رباتیک

هوش مصنوعی

arad.masroor1377@ut.ac.ir