پروژه فیبر

عنوان پروژه: بررسی و اجرای پایلوت سامانه پایش برخط خطوط انتقال و تغذیه گاز با استفاده از فناوری های نوین

 

کارفرما: مدیریت پژوهش و فناوری شرکت گاز استان تهران

 

مجری حقوقی:

پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران ، مرکز سیستمها و فناوریهای پیشرفته (CAST)

 

زمان اجرا: ابتدای سال 1396 به مدت 13 ماه

 

دستاوردهای پروژه:
الف) نشت یابی بر خط خطوط لوله (احتمال وقوع شکست در خطوط لوله و انفجار قابل پیش بینی شد)
ب) رانش زمین
ج) خرابی در اثر عامل سوم

خلاصه پروژه:
از میان عوامل متعدد آسیب زننده به خطوط لوله، وجود نقاط بحرانی و در معرض آسیب دیدگی جدی در مسیر خط لوله است که در اثر عوامل خارجی هرچند خفیف، میتواند موجب شکستگی و خرابی خط لوله گردد. همچنان در کشور روشی جهت پایش خطوط لوله ازلحاظ تنش و کرنش و دما وجود ندارد درنتیجه اطلاعات دقیقی از وضعیت خطوط لوله و همچنین نقاط بحرانی جهت شکست در دست نیست. حتی در صورت عدم شکستگی خطوط لوله در اثر تنش و کرنش بیش از مقدار بحرانی، عواملی چون افزایش دمای خط لوله نیز میتواند منجر به انفجار خط لوله گردد؛ بنابراین لزوم ایجاد سامانه ای به منظور پایش خواص مکانیکی خطوط لوله از جمله تنش و کرنش و دما جهت تعیین نقاط بحرانی باهدف جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی کاملاً حس می گردید.

به دنبال دلایل مذکور، هدف از اجرای این پروژه پایش و کنترل پارامترهای ساختاری و عملکردی خطوط لوله مدفون گاز به منظور پروژه ریزی اقدامات پیشگیرانه و تعمیر و نگهداری به موقع قبل از حادثه بود. پیشنهاد ارائه شده، استفاده از تکنولوژی سنسور های فیبر نوری بود که قیمت پایایی دارند و می‌توانند در طول‌های زیاد در خطوط لوله جایگذاری گردند. شرکتهای غربی این روش را تجاری کرده و آنالایزر ها و نرم افزارهایی جهت استفاده از این سنسورها و آنالیز دادههای آنها تعبیه کرده‌اند.