ما چه کاری می کنیم ؟

سرویس ها و خدمات

چه چیزی ...

سرویس‌ها و خدمات مرکز

کست می تواند در 5 بخش که شامل: تست کردن، داده برداری، اپراتور، خدمات اولیه و حمل و نقل به شما عزیزان کمک کند و شما می توانید توضیحات کامل تر این خدمات را در جدول زیر مشاهده کنید.

نوع خدماتردیفشرح خدماتهزینه (هزار تومان)توضیحات
تست
1تست چکش (فرکانس طبیعی)400 - 600به ازای هر ساعت
2تست چکش (N-Modal)800 - 1000به ازای هر ساعت
3شیکر 2 کیلونیوتن (تست مودال)1000 - 1200به ازای هر ساعت
4شیکر 2 کیلونیوتن (تست خستگی)4250به ازای هر ساعت
5شیکر 400 نیوتن (تست مودال)1000 - 1200به ازای هر ساعت
6شیکر 100 نیوتن (تست مودال)500 - 800به ازای هر ساعت
7کرنش‌سنج و داده برداری400 - 600به ازای هر ساعت
8تست التراسونیک (UT)500 - 700به ازای هر ساعت
9تست التراسونیک (Phased Array)1000 - 1500به ازای هر ساعت
داده برداری10داده برداری به کمک لیزر600 - 800به ازای هر ساعت
11داده برداری همزمان با چند شتاب‌سنج50به ازای هر شتاب‌سنج در هر ساعت
12عکس برداری حرارتی400 - 600به ازای هر ساعت
اپراتور13اپراتور250به ازای هر نفر ساعت
14هزنیه نوشتن گزارش500به ازای هر تست
خدمات اولیه15هزینه اولیه انجام خدمات400به ازای هر مورد
حمل و نقل16حمل و نقل تجهیزات سبک داخل شهر تهران150-
17حمل و نقل تجهیزات سنگین داخل شهر تهران400-
18حمل و نقل تجهیزات سبک خارج شهر تهران20به ازای هر کیلومتر
19حمل و نقل تجهیزات سنگین خارج شهر تهران50به ازای هر کیلومتر
آنالیز مودال تجربی با چکش

برای دریافت فرم آنالیز مودال تجربی با چکش روی لینک زیر کلیک نمایید.

تست فرکانسی

برای دریافت فرم پرسشنامه تست فرکانسی روی لینک زیر کلیک نمایید.

برای استفاده از خدمات ...

با ما تماس بگیرید